Colportagewet

De Nederlandse Colportagewet ziet erop toe dat consumenten die te maken krijgen met verkoopmethodes/verkopers die per telefoon of aan de deur een product proberen te verkopen worden beschermd. Er zijn duidelijke regels opgesteld waar deze groep verkopers zich aan dienen te houden. Het komt vaak voor dat een consument word overrompeld door dergelijke verkooppraktijken. Met de Colportagewet kan een consument zich op zijn rechten beroepen wanneer zij onder een dergelijk product of dienst uit willen komen.

Wanneer het aankoopbedrag boven de €34 betreft kan de consument schriftelijk (aangetekend per post) zijn geld terugeisen. Indien een consument een verkoper op eigen iniatief uitnodigt voor een gesprek of verkoopofferte geld de Colportagewet helaas niet. Wanneer het een aankoop online betreft op het internet dan gaat de Wet Koop op Afstand in.