Aansluitingenregister

In het Centraal aansluitingenregister (C-AR) staan de fysieke gegevens mbt de aansluitingen en de gegevens die nodig zijn om te veranderen van energieleverancier. Sinds de invoering (2010) van het C-AR worden de gegevens van meer dan 14 miljoen gas- en elektriciteitaansluitingen in Nederland opgeslagen in een centraal register.

Energie Data Services Nederland

Het centraal aansluitingenregister is ontstaan om de vrije marktwerking in de energiesector te bevorderen. Energie Data Services Nederland (EDSN) beheert deze database. EDSN ondersteunt het berichtenverkeer in de energiemarkt en is het platform voor administratieve verbindingen tussen de marktpartijen in de energiesector. Het Centraal Aansluitingenregister is operationeel vanaf 1 juli 2010.

C-AR mag alleen gegevens verstrekken voor verhuizing of overstap

Als een consument overstapt dan raadpleegt de nieuwe energieleverancier zijn/haar gegevens. Alle informatie over het energiecontract staat erin. Dus ook de einddatum, de energieleverancier houdt rekening met deze einddatum. Zij geven u dan aan per welke datum uw nieuwe energiecontract ingaat. Aan de hand van uw unieke EAN-code kan een netbeheerder en energieleverancier alle gegevens inzien. Hiermee wordt voorkomen dat u tegelijkertijd twee energiecontracten heeft.

C-AR niet voor commerciële doeleinden gebruiken

Een energieleverancier mag de gegevens in het C-AR niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Puur en alleen voor de overstap. Het onrechtmatig opvragen mag dus niet. De ACM houdt toezicht op het beheer en de inrichting ervan. In het verleden zijn er een energieleveranciers geweest die de gegevens in het C-AR wel voor eigen belang hebben opgevraagd. Dit mag namelijk niet.

Vanaf 1 januari 2016 geldt een meldplicht datalekken

Wanneer zoiets zich weer voordoet dan is er een meldplicht. Deze meldplicht datalekken is vanaf januari 2016 verplicht. De betreffende energieleverancier die zich schuldig maakt hieraan mag geen opvraging meer doen. Dit zal naar boven komen wanneer een energieleverancier te vaak een opvraging doet die geen verband houdt met verhuizen of overstappen.

Plaats een reactie