Aansluittarief

Het energie aansluittarief is een bedrag dat u betaalt voor de aanleg en het onderhoud van uw aansluiting. Het gaat om uw aansluiting voor gas en elektriciteit.

Aan wie moet u het aansluittarief betalen?

U betaalt het aansluittarief aan de beheerder van uw aansluiting. Dit is meestal de netbeheerder in uw regio (Zie www.eancodeboek.nl). De netbeheerder registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied.

Uit welke onderdelen bestaat het aansluittarief?

Er zijn twee onderdelen: een eenmalig en het jaarlijks deel.

  • Het eenmalige deel is een bedrag voor het aanleggen van uw aansluiting. Dit bedrag betaalt u alleen bij het aanleggen van de aansluiting. Bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning. U betaalt dit eenmalige bedrag aan uw netbeheerder.
  • Het jaarlijkse deel is een bedrag voor het onderhouden van de aansluiting. U betaalt dit ieder jaar aan de beheerder van uw aansluiting. Dit is meestal de netbeheerder.

Wie bepaalt het aansluittarief?

ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het maximale aansluittarief voor elektriciteit en gas. Netbeheerders mogen u niet meer laten betalen dan deze maximale tarieven. U vindt de maximale aansluittarieven voor elektriciteit en gas op de website van ACM.

Aansluittarief
1 beoordelingen 10 gemiddeld