ACM Autoriteit Consument en Markt

De ACM is voortgekomen uit de Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit ( NMa ) en Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit ( OPTA ) , deze partijen zijn samengegaan in deze nieuwe toezichthouder : Autoriteit Consument & Markt. Toezichthouder is onafhankelijk en zet zich in voor bedrijven en consumenten.

Advies en informatie

Consumenten kunnen een beroep doen op de ACM wat betreft gratis informatie en kunnen advies in winnen wanneer u bijvoorbeeld een geschil heeft met een bedrijf zoals een energieleverancier. Consuwijzer werkt samen met de ACM u kunt hier terecht wanneer u bijvoorbeeld wilt overstappen naar een andere energieleverancier, of wanneer u vragen heeft over de inhoud van uw energiecontract wanneer u dit niet duidelijk is. De ACM houd ook toezicht op bedrijven en wanneer u als consument of bedrijf een klacht heeft over een bedrijf, of u wilt melden dat een desbetreffend bedrijf zich niet aan de regels houd dan treed de ACM op en kan voorts ook boetes opleggen.


Keuzevrijheid en betere prijzen

De ACM kan extra regels opleggen om de concurrentie positief te beïnvloeden. Dit zorgt voor keuzevrijheid en betere prijzen voor de consument. De energievergelijker van Energievergelijking.nl is getoetst door de ACM. Tevens houdt de ACM toezicht op de energievergelijkingssites waardoor u kunt rekenen op betrouwbare en actuele informatie.

 Meer over de acm op Wikipedia.

ACM Autoriteit Consument en Markt
13 beoordelingen 7.2 gemiddeld