Biomassa

Biomassa is afkomstig van dierlijk en plantaardig materiaal zoals:

  • Compost
  • Hout
  • Koolzaadolie
  • Palmolie

Dierlijke vetten worden gerekend tot biomassa. Bio energie en biogas worden gewonnen uit biomassa. Een ander synoniem voor biomassa word dan ook wel bio-energie genoemd en omvat dus alle dierlijke en plantaardige materialen uit de natuur waarmee biomassa kan worden geproduceerd.

Onze groene stroom word op deze manier ook wel opgewekt. Het is populair, en relatief een goedkope manier om duurzame energie te produceren. Je kunt biomassa op twee manier omzetten in duurzame energie, door het te verbranden of te vergisten. Neem hout dat op een duurzame manier kan worden geproduceerd, ditzelfde hout kan met biomassa worden omgezet in duurzame warmte en energie. Het hout moet dan wel traceerbaar zijn en echt op een duurzame manier zijn geproduceerd zonder dat er bossen voor worden gekapt.

Greenpeace vindt de manier waarop bio-energie word geproduceerd niet duurzaam, en in hun opinie is bio-energie niet voldoende om duurzamer met ons milieu om te gaan. Er zijn voldoende discussie’s gaande over het gebruik van bio-energie omdat de term biomassa een groot begrip is. Zo word ook plantaardige olie en mest gebruikt voor biomassa en ook gespecialiseerde geteelde gewassen. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen word dan wel verminderd maar anderzijds worden er weer bomen gekapt en het verbrandingsproces zorgt ook weer voor vervuiling.

Biomassa
3 beoordelingen 10 gemiddeld