Broeikasgas

Dit zijn de gassen die zich in onze atmosfeer bevinden om de warmte op aarde te reguleren. Waterdamp is een broeikasgas, met het stijgen van de temperatuur op aarde word het broeikaseffect verhoogd, maar ook de gassen zoals Co2 ( kooldioxide) methaan (CH4), ozongas: gas aanwezig in spuitbussen (CFK) dragen hieraan bij. De verhoogde temperatuur op onze aarde zorgde afgelopen decennia al voor overstromingen, vloedstromen, tsunami’s en dit is ten nadele voor ons leefklimaat.

Plaats een reactie