Calorische bovenwaarde

Energetische waarde en/of calorische bovenwaarde is de inhoudsmaat van energie voor een bepaalde brandstof. Deze waarde geeft de hoeveelheid water aan die nodig is bij de verbranding van een bepaalde brandstof. Deze energetische waarde staat gelijk aan de hoeveelheid warmte die in een m3 gas zit. De energetische waarde duidt aan met hoeveel snelheid een brandstof 1 kilo water van 14,5 graden naar 15,5 graden onder atmosfeer druk verwarmen kan.

Calorische onderwaarde

Calorische onderwaarde tevens netto stookwaarde is hetzelfde maar dan omgekeerd, bij dit proces, wordt er bepaald welke hoeveelheid water overblijft na afkoeling. De warmte die bij deze verbranding loskomt is zonder waterdamp condensatie.

Gas uit Nederland bevat meer stikstof

Aardgas hoeft dus niet dezelfde hoeveel energie te bevatten. Nederland importeert bijvoorbeeld gas uit Noorwegen. Het Noorse gas bevat een andere waarde dan hier in Nederland. Daarom wordt dit gas vermengd met ander gas. De waarden zullen dan veranderen. Omdat de Calorische bovenwaarde het eindproduct bevat. Dus de onderwaarde plus de vrijgekomen warmte, zal de energieleverancier hier een correctiefactor op toe moeten passen.

Noors gas heeft een calorische bovenwaarde

Er wordt gekeken hoeveel warmte een aardgasproduct heeft geproduceerd. Als er dus meer warmte vrijkomt zal de calorische waarde ook hoger worden. Noors gas bijvoorbeeld bevat meer energie. Dit wordt aangemerkt als hoog calorisch gas, terwijl het Nederlandse gas laag calorisch is. Onze gasfornuizen maken gebruik van laag calorisch gas.

Het ene gasveld bevat nu eenmaal meer stikstof dan de andere. Het gas uit het buitenland heeft minder stikstof in zich, en in Nederland veel meer. In Nederland bevatten de kleine gasvelden bijvoorbeeld meer stikstof dan het gas in Groningen.

 

 

Plaats een reactie