Consuwijzer

consuwijzer energieConsuwijzer verleent consumenten gratis informatie en advies. Consuwijzer legt binnengekomen vragen en klachten vast. Deze worden dan weer verder behandeld door de ACM ( Autoriteit Consument & Markt ) de toezichthouder waar ze mee samenwerken. U kunt hier terecht over advies mocht u willen overstappen naar een andere energie leverancier.


Consuwijzer.nl advies

Consuwijzer.nl adviseert u over uw rechten en plichten, en of er een opzegvergoeding betaalt moet worden en de hoogte daarvan. Ook geven ze uitleg over de opbouw van uw contract als dit u onduidelijk is. Voorts adviseren ze u als een geschil heeft met uw huidige energieleverancier.

Kortom: Consuwijzer.nl is een zeer handige informatieve site.

Plaats een reactie