Elektron

Een elektron is onderdeel van een atoom, die zich met meerdere elektronen rondom de atoom bevinden, als het elementaire negatief geladen deeltje. De positieve protondeeltjes samen met de neutronen ( neutrale lading) vormen samen de atoomkern die positief geladen is.

Plaats een reactie