Generic selectors
Exacte woorden
Titel
Content

Elektron

Een elektron is onderdeel van een atoom, die zich met meerdere elektronen rondom de atoom bevinden, als het elementaire negatief geladen deeltje. De positieve protondeeltjes samen met de neutronen ( neutrale lading) vormen samen de atoomkern die positief geladen is.

Plaats een reactie