Aardgas

Aardgas is één van de fossiele brandstoffen. Aardgas wordt in de natuur aangetroffen in samenhang met aardolie en andere fossiele brandstoffen en heeft een vergelijkbare geologische oorsprong, ontstaan uit vergane resten organisch materiaal. Aardgas bestaat voornamelijk uit Methaan, ook bekend onder de naam moerasgas. Onder de juiste temperatuur gaat methaan een verbinding aan met zuurstof waardoor er warmte vrijkomt, oftewel een vlam. De warmte van de vlam wordt in huishoudens en bedrijven dagelijks gebruikt voor verschillende doeleinden. Aardgas bestaat in mindere mate ook uit ethaan, propaan en andere koolstofverbindingen.

Aardgas
2 beoordelingen 10 gemiddeld